.

Privacy verklaring

Icotek.nl is een initiatief en onderdeel van Ernst Technische Handelsonderneming BV. (hierna te noemen Ernst THO BV) gevestigd aan De Vente 10 7261ST Ruurlo. Ernst THO BV is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.Icotek.nl  

De Vente 10
7261ST Ruurlo 
Tel: 088 0023500
electro@wisman-techniek.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ernst THO BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Online reacties van u op berichten van ons via sociale media
- Beveiligingscamera beelden

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@decorsign.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ernst THO Bv verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Met u in contact te komen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Financiële afwikkeling van geleverde diensten (zoals het versturen van facturatie en herinneringen).
- Online reacties. We zijn actief op sociale media, omdat we daar nieuws, artikelen, acties en inzichten delen voor iedereen die daarin geïnteresseerd is. Als u reageert op berichten van ons op onze website of sociale media, zijn deze reacties voor anderen zichtbaar. Afhankelijk van het medium is het zichtbaar voor iedereen (openbaar), dan wel een beperkte groep mensen (bijvoorbeeld bij een besloten groep die wij beheren).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ernst THO BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn:

Zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening. Na beëindiging van de overeenkomst (of bij inactieve klanten) worden deze na 7 jaar verwijderd.

Camerabeelden worden maximaal 4 weken bewaard. In geval van een incident worden de beelden bewaard totdat het incident is afgehandeld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ernst THO BV verstrekt persoonsgegevens enkel en uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onze website: Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ernst THO BV gebruikt op haar website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Aanpassingen privacyverklaring websitebezoek

Ernst THO BV is te allen tijde bevoegd om het onderdeel van deze privacyverklaring dat ziet op het bezoek van onze website aan te passen en aangepast op onze website te plaatsen zonder websitebezoekers daar expliciet over te informeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ernst THO BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar administratie@wisman-techniek.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ernst THO BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ernst THO BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administratie@wisman-techniek.