.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de FHI Algemene Leveringsvoorwaarden 2014, uitgegeven door FHI, federatie van technologiebranches, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 40507574.

Op uw verzoek zullen wij u deze toezenden. De Algemene Leveringsvoorwaarden zijn HIER te zien.